ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับบริการชำระภาษีผ่านทางธนาคารกรุุงไทย ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ รับบริการชำระภาษีผ่านทางธนาคารกรุุงไทย ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 158 คน