ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุตำบลอุใดเจริญ ประจำปี พ.ศ 2562
  รายละเอียด :

 

 

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุตำบลอุใดเจริญ ประจำปี พ.ศ 2562 ซึ่งกำหนดเปิดสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1- 5 กรกฏาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

#คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเรียน
- มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
- มีชื่อตามทะเบียนอยู่ในเขต ต.อุใดเจริญ

#หลักฐานการสมัครเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 146 คน