ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การใช้น้ำประปา พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. 2562

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 180 คน