ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2523
  รายละเอียด :

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน