ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 1 หมู่ที่ 1 - บ้านผัง 42 หมู่ที่ 8
  รายละเอียด :

 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 1 หมู่ที่ 1 - บ้านผัง 42 หมู่ที่ 8
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน