ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง สต.ถ.42004 สายบ้านผัง 39 - บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง สต.ถ.42004 สายบ้านผัง 39 - บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน