ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก โครงการปรับถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุใดเจริญ
  รายละเอียด :

 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก โครงการปรับถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุใดเจริญ ม.4 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน