ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
04 ก.พ. 2564
2 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 39 ซอยทิศตะวันออก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ก.พ. 2564
3 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกโครงการปรับปรุงถนนราดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 36 หมู่ที่ 3 - บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ก.พ. 2564
4 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุใดใต้ ซอยหน้าโรงงาน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ก.พ. 2564
5 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองลำโลน ซอยบังเฉด หมูที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ก.พ. 2564
6 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 120 ซอยบ้านลุงแก้ว หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ก.พ. 2564
7 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 120 ซอยในกลุ่ม 30 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ก.พ. 2564
8 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 42 ซอยเต็มใจ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ก.พ. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ม.ค. 2564
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15