ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง สต.ถ.42004 สายบ้านผัง 39 - บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 พ.ย. 2563
2 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กต.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 พ.ย. 2563
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับดัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 ต.ค. 2563
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ต.ค. 2563
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ต.ค. 2563
6 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 1 หมู่ที่ 1 - บ้านผัง 42 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 ก.ย. 2563
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 ก.ย. 2563
8 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 3 ซอยข้างวัด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 ก.ย. 2563
9 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ก.ย. 2563
10 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14