ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
51
07 ม.ค. 2560
92 กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
04 ม.ค. 2560
93 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 เม.ย. 2559
94 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1343
20 เม.ย. 2559
95 โรงงานยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
08 มี.ค. 2559
96 เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
18 ก.พ. 2559
97 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
113
17 ก.พ. 2559
98 ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันมหกรรมกีฬาครั้งที่ 12
96
11 ก.พ. 2559
99 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
04 ม.ค. 2559
100 จัดทำโครงการอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2559
92
14 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17