ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
72
23 ส.ค. 2560
82 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 ส.ค. 2560
83 ขอเรียนเชิญร่วมงานหล่อเทียนพรรษา ณ วัดอุไดพัฒนาวาส (ผัง 3) ในวันที่ 5 - 6 ก.ค. 60 และร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ก.ค. 2560
84 แผนปฎิบัติการและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
21 มิ.ย. 2560
85 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
15 มิ.ย. 2560
86 ประกาศ อบต.อุใดเจริญ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.อุใดเจริญ (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
24 พ.ค. 2560
87 ประกาศ อบต.อุใดเจริญ เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
140
07 เม.ย. 2560
88 เชิญทุกท่านเป็นเกียรติร่วมงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนให้ความช่วยเหลือบ้านที่ถูกไฟไหม้ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
21 มี.ค. 2560
89 มอบอำนาจหน้าที่นายก อบต. ให้แก่รองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 มี.ค. 2560
90 ประกาศ อบต.อุใดเจริญ เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17