ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
113
25 ก.พ. 2564
52 ธนาคารกรุงไทย จะออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ กลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
118
25 ก.พ. 2564
53 ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ในพื้นที่ ตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 ก.พ. 2564
54 ประกาศจุฬาราชมนตรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์
101
08 ม.ค. 2564
55 ประกาศขายพัสดุ เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 ธ.ค. 2563
56 อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี2564
156
04 ธ.ค. 2563
57 ขอขยายเวลาประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ธ.ค. 2563
58 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 พ.ย. 2563
59 การดำเนินการเปลี่ยนแปลงในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
158
04 พ.ย. 2563
60 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กิจกรรมขยะอันตรายมีค่า ดาวน์โหลดเอกสาร
107
20 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24