ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
17 พ.ย. 2558
172 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
13 พ.ย. 2558
173 หน่วยกาชาดมารับบริจาคโลหิต แจ้งทุกท่าน กาชาดมา วันที่ 9 ธันวาคม เวลา 09.00-12.00 ที่ ศาลาตลาดนัดผัง1 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
11 พ.ย. 2558
174 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 พ.ย. 2558
175 หยุดปล่อยน้ำประปาชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
154
21 ต.ค. 2558
176 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
15 ต.ค. 2558
177 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
15 ต.ค. 2558
178 กำหนดการจัดโครงการงานประเพณีชักพระ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
12 ต.ค. 2558
179 ประกาศ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2558 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 วันเดียวเท่านั้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตลาดนัดบ้านผัง 1 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. สำนักงานปลัด เ
158
05 ต.ค. 2558
180 รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำนักงานปลัด โทร074 775080
143
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24