ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554
445
01 ก.พ. 2554
222 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
359
01 ก.พ. 2554
223 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
01 ธ.ค. 2553
224 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4/2553
432
01 ธ.ค. 2553
225 เชิญรับฟังรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"
649
15 พ.ย. 2553
226 ประกาศ เรื่องรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
01 พ.ย. 2553
227 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
06 ส.ค. 2553
228 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3/2553
382
06 ส.ค. 2553
229 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
11 พ.ค. 2553
230 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2/2553
365
11 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24