ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
241
19 ธ.ค. 2557
122 แผนกำหนดการโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 พ.ย. 2557
123 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
19 ก.ย. 2557
124 เชิญร่วมกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
458
23 เม.ย. 2555
125 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2555และวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556
374
15 ก.พ. 2555
126 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2554
427
06 ธ.ค. 2554
127 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
379
06 ธ.ค. 2554
128 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญสมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2554
404
02 ส.ค. 2554
129 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
396
02 ส.ค. 2554
130 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1067
28 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17