ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 การแต่งกายการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลอุใดเจริญ
67
22 ก.พ. 2561
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 42 ชอยเต็มใจ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
65
31 ม.ค. 2561
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 120 ซอยในกลุ่ม 30 หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
61
31 ม.ค. 2561
74 การขายทอดตลาดพัสดุ ครภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 ม.ค. 2561
75 เรียนเชิญ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
11 ม.ค. 2561
76 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 ธ.ค. 2560
77 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
29 พ.ย. 2560
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง รายงานแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 ต.ค. 2560
79 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามรอยพระบาทยาตรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9 ตำบลอุใด ดาวน์โหลดเอกสาร
64
07 ก.ย. 2560
80 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
85
23 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17