ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
75
12 มิ.ย. 2562
42 การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 พ.ค. 2562
43 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2562
136
02 พ.ค. 2562
44 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2562
85
02 พ.ค. 2562
45 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
46
29 เม.ย. 2562
46 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
26 เม.ย. 2562
47 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 เม.ย. 2562
48 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
59
09 เม.ย. 2562
49 ขอเชิญร่วมการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
51
18 มี.ค. 2562
50 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
25 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17