ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผลการประมูลตลาดนัดผัง 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
16 ก.ย. 2562
102 ประกาศ การใช้น้ำประปา พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
16 ส.ค. 2562
103 ประมูลราคาให้เช่าตลาดนัดบ้านผัง 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
05 ส.ค. 2562
104 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
251
02 ส.ค. 2562
105 สร้างรายได้โดยให้เช่าที่พักกับ Airbnb
132
22 ก.ค. 2562
106 องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญออกสำรวจข้อมูลรายละเอียดการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
03 ก.ค. 2562
107 รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุตำบลอุใดเจริญ ประจำปี พ.ศ 2562
125
02 ก.ค. 2562
108 รับบริการชำระภาษีผ่านทางธนาคารกรุุงไทย ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 มิ.ย. 2562
109 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
150
12 มิ.ย. 2562
110 การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24