ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
62
03 ต.ค. 2561
62 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
81
05 ก.ย. 2561
63 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
94
05 ก.ย. 2561
64 เชิญร่วม โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
31 ส.ค. 2561
65 การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
20 ส.ค. 2561
66 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
11 ก.ค. 2561
67 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 เม.ย. 2561
68 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 เม.ย. 2561
69 เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning Day
73
03 เม.ย. 2561
70 รับสมัคบุคลทั่วไปใน พท.ต.อุใดเจริญเพื่อฝึกอบรมสมาชิก อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ใหม่
103
20 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17