ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ต.ค. 2563
62 ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านไร่สาธิต) ดาวน์โหลดเอกสาร
392
16 ต.ค. 2563
63 การออกสำรวจข้อมูลรายละเอียดการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลอุใดเจริญ ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
14 ต.ค. 2563
64 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 ต.ค. 2563
65 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 ต.ค. 2563
66 การจัดงานประเพณีชักพระ (ครั้งที่ 20) ประจำปี พ.ศ. 2563
247
15 ก.ย. 2563
67 ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
158
01 ก.ย. 2563
68 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2523
109
29 ส.ค. 2563
69 สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง
145
27 ส.ค. 2563
70 องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จ.สตูล มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์ LED
210
25 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24