ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
06 ส.ค. 2553
152 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3/2553
292
06 ส.ค. 2553
153 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
11 พ.ค. 2553
154 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2/2553
278
11 พ.ค. 2553
155 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2553
400
29 มี.ค. 2553
156 ท่านปลัด อบต.อุใดเจริญ คนใหม่
1256
24 ก.พ. 2553
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2553
301
17 ก.พ. 2553
158 ประชาสัมพันธ์ e-mail ของ อบต.อุใดเจริญ
701
12 ก.พ. 2553
159 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
11 ก.พ. 2553
160 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา
299
11 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17