ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
939
28 ก.ค. 2554
132 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
827
21 ก.ค. 2554
133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
960
11 ก.ค. 2554
134 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
678
11 ก.ค. 2554
135 เพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ
586
29 มิ.ย. 2554
136 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
729
21 มิ.ย. 2554
137 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญสมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2554
239
03 มิ.ย. 2554
138 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
270
03 มิ.ย. 2554
139 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/ 2554
233
05 เม.ย. 2554
140 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
225
05 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17