ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
62
29 มิ.ย. 2563
22 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
85
15 มิ.ย. 2563
23 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
88
01 มิ.ย. 2563
24 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
175
01 มิ.ย. 2563
25 แจ้งช่องทางติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่
48
01 พ.ค. 2563
26 รับบริจาคอาหาร เพื่อจุดคัดกรอ covid 19
41
28 มี.ค. 2563
27 รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 มี.ค. 2563
28 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
73
22 ม.ค. 2563
29 แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.การทวงหนี้ 2558
80
06 ธ.ค. 2562
30 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
121
21 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17