ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 ต.ค. 2564
2 สรุปข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ต.ค. 2564
3 สรุปข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 ต.ค. 2564
4 สรุปข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 ต.ค. 2564
5 สรุปข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 ต.ค. 2564
6 ประกาศให้มีการลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 ต.ค. 2564
7 ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ต.ค. 2564
8 สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ก.ย. 2564
9 ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ปรึกษา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
49
06 ส.ค. 2564
10 เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
32
06 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22