ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศจุฬาราชมนตรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์
23
08 ม.ค. 2564
2 ประกาศขายพัสดุ เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 ธ.ค. 2563
3 อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี2564
51
04 ธ.ค. 2563
4 การดำเนินการเปลี่ยนแปลงในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
70
04 พ.ย. 2563
5 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กิจกรรมขยะอันตรายมีค่า ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ต.ค. 2563
6 ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านไร่สาธิต) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
16 ต.ค. 2563
7 การออกสำรวจข้อมูลรายละเอียดการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลอุใดเจริญ ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 ต.ค. 2563
8 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 ต.ค. 2563
9 การจัดงานประเพณีชักพระ (ครั้งที่ 20) ประจำปี พ.ศ. 2563
152
15 ก.ย. 2563
10 ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
64
01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17