ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
23
29 มิ.ย. 2563
2 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
39
15 มิ.ย. 2563
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
67
01 มิ.ย. 2563
4 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
147
01 มิ.ย. 2563
5 แจ้งช่องทางติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่
15
01 พ.ค. 2563
6 รับบริจาคอาหาร เพื่อจุดคัดกรอ covid 19
14
28 มี.ค. 2563
7 รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 มี.ค. 2563
8 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
47
22 ม.ค. 2563
9 แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.การทวงหนี้ 2558
53
06 ธ.ค. 2562
10 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
90
21 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15