ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่ง จังหวัดสตูล ที่ 726/2564 ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูล ที่มาจากพื้นที่ควบคุม 58 จังหวัด ต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
19
19 เม.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
43
01 เม.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชน ร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
134
01 เม.ย. 2564
4 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
63
31 มี.ค. 2564
5 กำหนดจัดโครงการนิทรรศการโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
17
30 มี.ค. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
55
22 มี.ค. 2564
7 แจ้งเพื่อทราบครับเนื่องจากรถบรรทุกน้ำ อบต.อุใดเจริญ ชำรุดกำลังดำเนินการซ่อมแซม
33
16 มี.ค. 2564
8 การลดขยะ ด้วยแนวคิด 3R
14
08 มี.ค. 2564
9 รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 มี.ค. 2564
10 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
04 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19