ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กิจกรรมขยะอันตรายมีค่า ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ต.ค. 2563
2 ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านไร่สาธิต) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
16 ต.ค. 2563
3 การออกสำรวจข้อมูลรายละเอียดการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลอุใดเจริญ ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ต.ค. 2563
4 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2563
5 การจัดงานประเพณีชักพระ (ครั้งที่ 20) ประจำปี พ.ศ. 2563
116
15 ก.ย. 2563
6 ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
33
01 ก.ย. 2563
7 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2523
23
29 ส.ค. 2563
8 สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง
45
27 ส.ค. 2563
9 องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จ.สตูล มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์ LED
53
25 ส.ค. 2563
10 ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
23
21 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17